Política de Privacitat

Delegat de Protecció de Dades (DPD): pot contactar amb el nostre DPO a través de la següent adreça de correu electrònic: administracio@milestrelles.com

Deure d’Informació i Consentiment per al tractament de les seves Dades per Part de Mil Estrelles.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Protecció de Dades, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti durant el procediment de contractació de reserves En línia, així com la resta de dades aportat a través de qualsevol de les formes de contacte d’aquest situat web www.denit.com siguin incorporats a les Bases de dades de Mil Estrelles per a la correcta prestació de serveis contractats o sol·licitats per l’usuari a través d’aquest situat web, i especialment amb la finalitat de gestionar les reserves individuals i de grup i oferir-li en tot moment disponibilitat en les reserves realitzades, així com millora de les condicions de la seva estada (preu, dates, serveis inclosos) .

Pot accedir a informació detallada sobre Mil Estrelles en el següent enllaci www.milestrelles.com

Finalitats del tractament

Mil Estrelles  tractaran les dades de caràcter personal proporcionats a través d’aquest lloc web, així com els que ens faciliti en un futur per qualsevol altre mitjà, amb les següents finalitats:

 • Gestió de Reserves: Inclou el tractament de les dades necessari per a la realització i contractació de reserves individuals o de grups, tant a través del Lloc web com del contact center, així com el tractament de les seves dades per a l’enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada i les seves condicions.
 • Les condicions de la reserva es troben disponible en la web www.milestrelles.com
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud d’informació sobre les habitacions de Mil Estrelles a través de la secció “Habitacions” d’aquest lloc web.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud sobre els serveis prestats per Mil Estrelles a través de la secció de la secció “Serveis” d’aquest lloc web.
 • Enviament de comunicacions comercials i ofertes promocionals de Mil Estrelles, sobre els nostres serveis, que inclouen informació sobre noves promocions i descomptes en la reserva d’habitacions i serveis informació per a millorar la seva estada en un futur, així com qualsevol altra informació racionada amb serveis del sector hoteler i turístic de Mil Estrelles.
 • Videovigilància i control d’accés dels visitants, personal i proveïdors de Mil Estrelles.

Criteris de conservació de les dades

 • Dades de les reserves: Mil Estrelles conservaran les seves dades de caràcter personal relatius a les reserves durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats descrites en aquest document. En finalitzar la relació entre el client i l’hotel per qualsevol causa, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb Mil Estrelles i l’Usuari i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin aplicable a l’entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques, i organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 • Dades dels Curriculum vitae: Mil Estrelles podran conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • La resta de les dades aportades a través de qualsevol forma de contacte a Mil Estrelles seran conservats per durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats descrites en aquest document.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a:

 • La realització i contractació de reserves per a reserves individuals o de grups, tant a través del Lloc web com de contact center, i/o qualsevol altre mitjà.
 • El registre de l’hoste a Mil Estrelles i gestió de la seva estada.
 • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis a través del qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en aquest situat web.
 • L’enviament de comunicacions comercials realitzades amb el sector hoteler i turístic de Mil Estrelles.
 • La gestió amb finalitats de selecció de recursos humans.

Destinataris

 • Cossos i forces de Seguretat de l’Estat: Les dades de caràcter personal dels hostes i clients facilitats en registrar-se a Mil Estrelles seran comunicats als Cossos i forces de Seguretat de l’Estat en compliment del que es disposa en el 12 de la llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer sobre protecció de la seguretat ciutadana, modificada per la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
 • Mil Estrelles amb les finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i ofertes promocionals sobre serveis, que inclouen informació sobre noves promocions i descomptes en la reserva d’habitacions i serveis, informació per a millor la seva estada en un futur, així com qualsevol altra informació racionada amb serveis del sector hoteler de Mil Estrelles.

Procedència

 • Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors, i plataformes de reserves com booking.com.

Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, núm. de telèfon.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats relatius a la reserva en els camps oberts dels formularis disposats en aquestes plataformes.

Drets

 • Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en Mil Estrelles, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Mil Estrelles deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Actualitzacions i modificacions

Mil Estrelles es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.

Facebook
Instagram